Pracownia Geochemii Organicznej i Analiz Środowiskowych – znaczniki

Zastosowanie znaczników izotopowych do badań jakościowych alkoholi i sprawdzania źródła ich pochodzenia dla celów przemysłu spożywczego i produkcji biopaliw

Celem badania składu trwałych izotopów węgla (δ13C) i składu trwałych izotopów wodoru (δD) w mieszaninach spirytusów nieznanego pochodzenia jest określenie typ surowca wyjściowego użytego do produkcji spirytusów (żyto, ziemniaki, kukurydza, jęczmień, itd), oraz dokonania oceny proporcji mieszania, szczególnie w przypadku mieszaniny surowców z  roślin C4 kukurydza i C3 zboże lub ziemniaki. Badanie składu trwałych izotopów wodoru (δD) pozwalają określić sposób prowadzenia procesu fermentacji ponieważ spirytusy wytworzone przy udziale bakterii są znacznie wzbogacone w cięższy izotop wodoru. Badania te są szczególnie cenne do potwierdzenia autentyczności surowca użytego do produkcji wódek gatunkowych. Osobnym problemem jest identyfikacja i określenie wpływu poszczególnych typów genetycznych alkoholi użytych jako komponenty paliw (biopaliwa).
Badania te powinny być zlecane przez Przedsiębiorstwa Przemysłu Fermentacyjnego „Polmos” i „Akwawit”, jak i destylarnie i wytwórnie wódek gatunkowych.