Pracownia Geochemii Organicznej i Analiz Środowiskowych

BADANIA GEOCHEMICZNE – SKAŁA MACIERZYSTA

Cele badań geochemicznych skały macierzystej:

 • Zawartość macierzystej substancji organicznej
 • Typ genetyczny kerogenu
 • Stopień przeobrażenia kerogenu
 • Potencjał węglowodorowy
 • Symulacja procesów generowania i ekspulsji węglowodorów (piroliza wodna)
 • Określenie parametrów kinetycznych kerogenu (piroliza wodna) do modelowań procesów naftowych (1D, 2D, 3D)
 • Korelacja skała macierzysta – ropa naftowa
 • Wpływ procesów wtórnych:
  • biodegradacja
  • wymywanie wodą
  • frakcjonowanie przez odparowanie
  • naturalny kraking termiczny
  • promieniowanie α

Skała macierzysta – cykl badań geochemicznych:

 • Opróbowanie (rdzenie, odkrywki, zwierciny) i preparatyka
 • Analiza Rock-Eval (II i 6)
 • Ekstrakcja bituminów (Soxtec i Soxhlet)
 • Skład grupowy bituminów:
  • węglowodory nasycone
  • węglowodory aromatyczne
  • żywice
  • asfalteny
 • Biomarkery:
  • GC bituminów
  • GC–MS (węglowodory nasycone)
  • GC–MS (węglowodory aromatyczne)
  • GC–MS–MS
 • Separacja kerogenu
 • Skład elementarny kerogenu (C, H, O, N, S)
 • Zawartość żelaza w wyseparowanym kerogenie i obliczenie Sorg
 • Skład elementarny asfaltenów (C, H, O, N, S)
 • Zawartość siarki: SCał, SPir, SSiarcz
 • Piroliza wodna
 • Określenie parametrów kinetycznych kerogenu (Ea i Ao) za pomocą pirolizy wodnej
 • Określenie parametrów kinetycznych kerogenu (Ea i Ao) – metoda pośrednia (Sorg i pojedynczy pomiar pirolizy wodnej)
 • Trwałe izotopy węgla w bituminach/ węglowodorach nasyconych / węglowodorach aromatycznych/ żywicach /asfaltenach/kerogenie oraz  biomarkerach
 • Trwałe izotopy węgla i tlenu w węglanach
 • Trwałe izotopy siarki: bituminy – żywice – kerogen
 • Zawartość U, Th, Co, Pb, Zn, Cu, V, W, Mo, etc. w bituminach
 • Zawartość U, Th, Co, Pb, Zn, Cu, V, W, Mo, etc. w całej skale
 • Refleksyjność witrynitu i refleksyjność macerałów witrynitopodobnych
 • Zawartość macerałów