Pracownia Geochemii Organicznej i Analiz Środowiskowych

BADANIA GEOCHEMICZNE – ROPA NAFTOWA

Cele badań geochemicznych ropy naftowej

 • Typ genetyczny ropy
 • Stopień przeobrażenia macierzystej substancji organicznej
 • Korelacje: ropa – ropa i ropa – skała macierzysta
 • Wpływ procesów wtórnych:
  • biodegradacja
  • wymywanie wodą
  • frakcjonowanie przez odparowanie
  • naturalny kraking termiczny

Ropa naftowa – cykl badań geochemicznych

 • Opróbowanie i czyszczenie
 • Gęstość (API)
 • Preparatyka próbki (standaryzacja)
 • Zawartość siarki
 • Skład grupowy: węglowodory nasycone / węglowodory aromatyczne / żywice /asfalteny
 • Chromatografia gazowa (GC) całej ropy – biomarkery:
  • GC–MS (węglowodory nasycone)
  • GC–MS (węglowodory aromatyczne)
  • GC–MS–MS
 • Trwałe izotopy węgla: ropa / węglowodory nasycone / węglowodory aromatyczne / żywice / asfalteny
 • Trwałe izotopy siarki: ropa – żywice
 • Skład elementarny asfaltenów ( C, H, O, N, S)
 • Zawartość U, Th, Co, Pb, Zn, Cu, V, W, Ni, Mo, etc. w ropie