Pracownia Geochemii Organicznej i Analiz Środowiskowych

BADANIA GEOCHEMICZNE – GAZ ZIEMNY

Cele badań geochemicznych gazu ziemnego
 • Typ genetyczny: gazu ziemnego, gazu towarzyszącego pokładom węgla, gazu łupkowego, gazu ściśniętego, gazów cieplarnianych
 • Proporcje mieszania między gazem mikrobialnym i termogenicznym
 • Stopień przeobrażenia macierzystej substancji organicznej
 • Wpływ biodegradacji
 • Zasięg migracji
Badania geochemiczne – konwencjonalny gaz ziemny, gazy niekonwecjonalne (łupkowy, ściśnięty, towarzyszący pokładom węgla)
 • Opróbowanie i preparatyka
 • Skład cząsteczkowy: CH4,, C2H6, C3H8, iC4, nC4, iC5, nC5, neo-C5, C6, N2, O2, Ar, He, CO2, H2, H2S
 • Izotopy:
  • δ13C (CH4)
  • δD (CH4)
  • δ13C (C2H6)
  • δ13C (C3H8)
  • δ13C (iC4H10)
  • δ13C (nC4H10)
  • δ13C (iC5H12)
  • δ13C (nC5H12)
  • δ13C (CO2)
  • δ15N (N2)
  • δ34S (H2S)