Andrzej Borkowski – publikacje

 1. Borkowski A., Syczewski M., Czarnecka-Skwarek A. 2019. The ionic liquids strongly affect the interaction of bacteria with magnesium oxide and silica nanoparticles. RSC Advances, 9: 28724–28734. doi: 10.1039/c9ra05110d.
 2. Pęziak-Kowalska D., Syguda A., Ławniczak Ł., Borkowski A., Fourcade F., Heipieper H.J., Lota G., Chrzanowski Ł. 2019. Hybrid electrochemical and biological treatment of herbicidal ionic liquids comprising the MCPA anion. Ecotoxicology and Environmental Safety, 181: 172-179. doi: 10.1016/j.ecoenv.2019.05.084.
 3. Czuryszkiewicz D., Maćkowiak A., Marcinkowska K., Borkowski A., Chrzanowski Ł., Pernak J. 2019. Herbicidal ionic liquids with acetylcholine cation. ChemPlusChem, 84: 268-276. doi: 10.1002/cplu.201800651.
 4. Cłapa T., Narożna D., Siuda R., Borkowski A., Selwet M., Mądrzak C. 2019. Diversity of bacterial communities in the acid mine drainage ecosystem of an abandoned polymetallic mine in Poland. Pol. J. Environ. Stud. 28(4): 2109-2119. doi: 10.15244/pjoes/91785.
 5. Czerwonka G., Gmiter D., Guzy A., Rogala P.,Jabłońska – Wawarzycka A., Borkowski A., Cłapa T., Narożna D., Kowalczyk P., Syczewski M., Drabik M., Dańczuk M., Kaca W. 2019. A benzimidazole-based ruthenium(IV) complex inhibits Pseudomonas aeruginosa biofilm formation by interacting with siderophores and the cell envelope, and inducing oxidative stress. Biofouling 35: 59-74. doi: 10.1080/08927014.2018.1564818. (IF2018 2.847)
 6. Borkowski A., Gutowski Ł, Syczewski M., Cłapa T., Czerwonka G. 2018. Adaptation of bacteria Escherichia coli in presence of quaternary ammonium ionic liquids. Ecotoxicology and Environmental Safety 164: 370-378. doi: 10.1016/j.ecoenv.2018.08.048. (IF2018 4.527)
 7. Kowalczyk P., Borkowski A., Czerwonka G., Cłapa T., Cieśla J., Misiewicz A., Borowiec M., Szala M. 2018. The microbial toxicity of quaternary ammonium ionic liquids is dependent on the type of lipopolysaccharide. Journal of Molecular Liquids 266: 540-547. doi: 10.1016/j.molliq.2018.06.102.  (IF2018 4.561)
 8. Syguda A., Gielnik A., Borkowski A., Woźniak-Karczewska M., Parus A., Piechalak A., Olejnik A., Marecik R., Ławniczak Ł., Chrzanowski Ł. 2018. Esterquat Herbicidal Ionic Liquids (HILs) with two different herbicides: evaluation of activity and phytotoxicity. New Journal of Chemistry 42: 9819-9827. doi: 10.1039/c8nj01239c. (IF2018 3.069)
 9. Pernak J., Czerniak K., Niemczak M., Lawniczak L., Kaczmarek D.K., Borkowski A., Praczyk T. 2018. Bioherbicidal ionic liquids. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 6: 2741-2750. doi:10.1021/acssuschemeng.7b04382. (IF2018 6.970)
 10. Kiciński W., Szala M., Cłapa T., Syczewski M., Borkowski A. 2018 Interactions between bacteria and heteroatom-modified nanoporous carbon: the influence of nitrogen and sulfur doping. Carbon 127: 479-490. doi:10.1016/j.carbon.2017.11.036. (IF2018 7.466)
 11. Barszcz M., Taciak M., Tuśnio A., Święch E., Bachanek I., Kowalczyk P., Borkowski A., Skomiał J. 2018. The effect of dietary level of two inulin types differing in chain length on biogenic amine concentration, oxidant-antioxidant balance and DNA repair in the colon of piglets. PloS ONE 13(9): e0202799. doi: 10.1371/journal.pone.0202799. (IF2018 2.776)
 12. Borkowski A., Kowalczyk P., Czerwonka G., Cieśla J., Cłapa T., Misiewicz A., Szala M., Drabik M. 2017. Interaction of quaternary ammonium ionic liquids with bacterial membranes – studies with Escherichia coli R1–R4-type lipopolysaccharides. Journal of Molecular Liquids 246: 282-289. doi:10.1016/j.molliq.2017.09.074.  (IF2017 4.513)
 13. Cłapa T., Narożna D., Siuda R., Borkowski A., Selwet M., Mądrzak C.J., Koźlecka E. 2017. Bacterial Communities from the Arsenic Mine in Złoty Stok, Sudety Mountains, Poland. Polish Journal of Microbiology 66(3): 375-381. doi: 10.5604/01.3001.0010.4875. (IF2017 0.784)
 14. Parafiniuk J., Siuda R., Borkowski A. 2016. Sulphate and arsenate minerals as environmental indicators in the weathering zones of selected ore deposits, Western Sudetes, Poland. Acta Geologica Polonica 66(3): 493-508. (IF2016 0.917)
 15. Borkowski A., Cłapa T., Szala M., Gąsiński A., Selwet M. 2016. Synthesis of SiC/Ag/Cellulose nanocomposite and its antibacterial activity by reactive oxygen species generation. Nanomaterials. 6(9), 171: 1-13. doi:10.3390/nano6090171 (IF2016 3.553)
 16. Ławniczak  Ł, Syguda A., Borkowski A., Cyplik P., Marcinkowska K., Wolko Ł., Praczyk T., Chrzanowski Ł., Pernak J. 2016.  Influence of oligomeric herbicidal ionic liquids with MCPA and Dicamba anions on the community structure of autochthonic bacteria present in agricultural soil. Science of the Total Environment 563-564: 247-255. doi:10.1016/j.scitotenv.2016.04.109. (IF2016 4.900)
 17. Borkowski A., Ławniczak Ł., Cłapa T., Narożna D., Selwet M., Pęziak D., Markiewicz B., Chrzanowski Ł. 2016. Different antibacterial activity of novel theophylline-based ionic liquids – Growth kinetic and cytotoxicity studies. Ecotoxicology and Environmental Safety. 130: 54-64. doi:10.1016/j.ecoenv.2016.04.004 (IF2016 3.743)
 18. Kalińska-Nartisa E., Dzierżek J., Bińka K., Borkowski A., Rydelek P., Zawrzykraj P. 2016. Upper Pleistocene palaeoenvironmental changes at the Zwierzyniec site, central Poland. Geological Quarterly. doi:10.7306/gq.1280. (IF2016 1.129)
 19. Borkowski A., Owczarek F., Szala M., Selwet M. 2016. Interaction of Gram-positive and Gram-negative bacteria with ceramic nanomaterials obtained by combustion synthesis – adsorption and cytotoxicity studies. Polish Journal of Microbiology. 65(2): 161-170. (IF2016 0.746)
 20. Pernak J., Łęgosz B., Walkiewicz F., Klejdysz T., Borkowski A., Chrzanowski Ł. 2015. Ammonium ionic liquids with anions of natural origin. RSC Advances 5: 65471-65480. (IF2015 3.289)
 21. Borkowski A., Szala M., Kowalczyk P., Cłapa T., Narożna D., Selwet M. 2015. Oxidative stress in bacteria (Pseudomonas putida) exposed to nanostructures of silicon carbide. Chemosphere 135: 233-239. (IF2015 3.698)
 22. Selwet M., Galbas M., Borkowski A., Cłapa T., Porzucek F. 2015. The effect of chilling and freezing of poultry meat in the presence of Campylobacter jejuni. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 322(36)4: 113–118.
 23.  Galbas M., Selwet M., Borkowski A., Cłapa T., Porzucek F. Skrzypczak W. 2015. The antibacterial properties of silage from different varieties of sorghum. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 322(36)4: 43–50.
 24. Wolicka D., Borkowski A., Jankiewicz U., Kowalczyk P., Stępień W. 2015. Biologically-induced precipitation of minerals on a medium with zinc under sulfate-reducing conditions. Polish Journal of Microbiology 64(2): 149-155. (IF2015 0.750)
 25. Borkowski A., Szala M., Cłapa T. 2015. Adsorption studies of the Gram-negative bacteria onto nanostructured silicon carbide. Applied Biochemistry and Biotechnology 175: 1448-1459. (IF2015 1.606)
 26. Borkowski A., Szala M. 2014. Toxic effect assessment of aminotetrazoles and high-energetic azotetrazole salts on soil microbial respiration. Chemistry and Ecology 30(4): 339-349. (IF2014 1.047)
 27. Szala M., Borkowski A. 2014. Toxicity assessment of SiC nanofibers and nanorods against bacteria. Ecotoxicology and Environmental Safety 100: 287-293. (IF2014 2.762)
 28. Wolicka D., Borkowski A. 2014. Influence of electron donors and copper concentration on geochemical and mineralogical processes under conditions of biological sulphate reduction. Acta Geologica Polonica 64(1):129-137. (IF2014 0.839)
 29. Borkowski A., Dobrzyński D., Kowalczyk P., Wolicka D. 2013. Analiza mikrobiologiczna i molekularna dla zrozumienia zjawisk w porzuconym otworze studziennym. Biuletyn PIG 456: 39-44.
 30. Dobrzyński D., Wolicka D., Poszytek A., Borkowski A. 2013. „Na dole bez zmian”, czyli o konieczności podjęcia multidyscyplinarnych badań interakcji w systemie ciecze szczelinujące – łupki gazonośne – wody podziemne. Biuletyn PIG 456: 113-118.
 31. Borkowski A., Parafiniuk J., Wolicka D., Kowalczyk P. 2013. Geomicrobiology of Acid Mine Drainage in the weathering zone of pyrite-bearing schists in the Rudawy Janowickie Mountains (Poland). Geological Quarterly 57(4): 601-612. (IF2013 0.865)
 32. Borkowski A., Rydelek P., Szala M. 2013. Adsorption studies of azotetrazolate and 3,6-dihydrazinotetrazine on peat. Journal of Environmental Science and Health, Part A 48(8):905-911. (IF2013 1.135)
 33. Augustynowicz J., Borkowski A., Russel S. 2012. Wpływ nawożenia osadem ściekowym na aktywność dehydrogenazy, potencjał mineralizacyjny azotu oraz biomasę w glebie pod uprawą ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita (L.) Rusby). Ekologia i Technika 20(3/1): 22-26.
 34. Szala M., Borkowski A. 2012. Wpływ wybranych wysokoenergetycznych soli azotetrazolu na aktywność mikrobiologiczną w glebie. Biuletyn WAT 61(4): 307-324.
 35. Wolicka D., Borkowski A. 2012. Microorganisms and crude oil. In: Introduction to Enhanced Oil Recovery (EOR) processes and bioremediation of oil-contaminated sites. Edited by Laura Romero-Zerón, ISBN 978-953-51-0629-6, Hard cover, 318 pages, Publisher: InTech. pp: 113-142.
 36. Borkowski A., Rydelek P., Szala M. 2012. Charakterystyka procesu adsorpcji azotetrazolanu w gruntach organicznych na przykładzie torfu. Inżynieria Ekologiczna 29:17-25.
 37. Rydelek P., Borkowski A., Szala M. 2012. Adsorpcja 3,6-dihydrazynotetrazyny (DHTz) w utworach torfowych. Inżynieria Ekologiczna 29:153-161.
 38. Borkowski A., Szala M., Augustynowicz J. 2011. Wpływ azotetrazolanów na wzrost bakterii glebowej Bacillus halodurans – zastosowanie logistycznego modelu wzrostu mikrobiologicznego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 567:29-38.
 39. Borkowski A., Szala M., Wolicka D. 2011. Influence of 1,2,4,5-tetrazine derivatives on growth of bacterial consortium isolated from soil. Chemistry and Ecology, 27(1):1-12. (IF2011 0.615)
 40. Wolicka D., Borkowski A. 2011. Precipitation of CaCO3 under sulphate-reduction conditions. Advances in Stromatolite Geobiology (Ed: J. Reitner et al.), Lecture Notes in Earth Sciences 131:151-160.
 41. Borkowski A., Szala M. 2010. Wpływ pochodnych 1,2,4,5-tetrazyny na wzrost bakterii glebowych oraz aktywność enzymatyczną w glebie. Nauka, Przyroda, Technologie 4(6):70-78.
 42. Wolicka D., Borkowski A., Dobrzyński D. 2010. Interactions between microorganisms, crude oil and formation waters. Geomicrobiology Journal 27:43-52.  doi:10.1080/01490450903232181. (IF2010 1.830)
 43. Wolicka D., Suszek A., Borkowski A., Bielecka A. 2009. Application of aerobic microorganisms in bioremediation in situ of soil contaminated by petroleum products. Bioresource Technology, 100:3221-3227. doi: 10.1016/j.biortech.2009.02.020. (IF2009 4.253)
 44. Wolicka D. i Borkowski A. 2009. Phosphogypsum biotransformation in cultures of sulphate reducing bacteria in whey. International Biodeterioration & Biodegradation, 63:322-327. doi:10.1016/j.ibiod.2008.09.011. (IF2009 2.252)
 45. Gajewska J., Borkowski A., Babiński L., 2009. Mikroorganizmy zasiedlające wykopaliskowe drewno dębu z Biskupina. W: Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego, red. Babiński L., Biskupińskie Prace Archeologiczne, 7:209-218.
 46. Wolicka D. i Borkowski A. 2008. Oil-derived products as the source of sulphate-reducing bacteria biotransforming phosphogypsum. Polish Journal of Environmental Studies, 17(3A):592-595. (IF2008 0.963)
 47. Borkowski A. i Wolicka D. 2007. Geomicrobiological aspects of the oxidation of reduced sulfur compounds by photosynthesizing bacteria. Polish Journal of Microbiology 56(1): 53-57.
 48. Borkowski A. i Wolicka D. 2007. Isolation and characteristics of photosynthesizing bacteria and their utilisation in sewage treatment. Polish Journal of Environmental Studies 16(3B): 38-42. (IF2007 0.963)
 49. Wolicka D. i Borkowski A. 2007. Participation of sulphate-reducing bacteria in biodegradation of organic matter in soils contaminated with petroleum products. Archives of Environmental Protection 33(2): 93-99.
 50. Wolicka D. i Borkowski A. 2007. The geomicrobiological role of sulphate-reducing bacteria in environments contaminated by petroleum products. Geomicrobiology Journal 24: 1-9. (IF2007 1.7)
 51. Borkowski A. i Wolicka D. 2007. Powstawanie i utlenianie metanu jako istotny czynnik kształtujący procesy geomikrobiologiczne. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 31: 517-521.
 52. Wolicka D. i Borkowski A. 2007. Geomikrobiologia – nowy kierunek badań. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 31: 512-516.
 53. Gajewska J., Borkowski A., Babiński L. 2006. Degradation of oak wood from flooded archaeological trenches in Biskupin. Polish Journal of Environmental Studies. 15(5D): 665-669.
 54. Garbolińska M. i Borkowski A. 2006. Charakterystyka biologicznej aktywności gleby płowej na podstawie oceny parametrów kinetycznych fosfatazy kwaśnej i zawartości fosforu przyswajalnego. Acta Agraria et Silvestria Series Agraria 49: 199-207.
 55. Borkowski A. 2006. Aktywność bakterii utleniających związki siarki w glebach płowych Roztocza Zachodniego. Acta Agraria et Silvestria Series Agraria 49: 101-107.
 56. Gajewska J., Olejnik K., Parzydeł M., Rastawicka M., Szulc W., Borkowski A. 2006. Charakterystyka morfologiczna i fizjologiczna glebowych bakterii utleniających związki siarki. Zesz. Nauk. A.R. Wroc. 49: 65-77.
 57. Borkowski A. 2005. Fotosyntetyzujące bakterie siarkowe – charakterystyka i możliwość zastosowania w technologiach oczyszczania ścieków wysokozasiarczonych. Monografia „Obieg pierwiastków w przyrodzie, bioakumulacja, toksyczność, przeciwdziałanie” (III): 819-823.