Andrzej Świąder – publikacje

BPP AGH

 • Zasadni J., Kłapyta P., Broś E., Ivy-Ochs S., Świąder A., Christl M., Balážovičová L., 2020. Latest Pleistocene glacier advances and post-Younger Dryas rock glacier stabilization in the Mt. Kriváň group, High Tatra Mountains, Slovakia, Geomorphology 358, 107093  doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107093full text free access until 3 May 2020.
 • Wendorff, M., Świąder, A., 2019. Lithostratigraphic classification of the Tsodilo Hills Group: a Palaeo- to Mesoproterozoic metasedimentary succession in NW Botswana. Geology, Geophysics & Environment, vol. 45 no. 4, s. 305–318, doi.org/10.7494/geol.2019.45.4.305 (Full text)
 • Wasiluk, R., Radwanek-Bąk, B., Bąk, B., Kopciowski, R., Malata, T., Kochman, A., Świąder A., 2016. A Conception of a Mountain Geopark in a SPA region; example of a projected Geopark „Wisłok Valley – The Polish Texas”, in the Krosno region. Geotourism, 3–4 (46–47), 43–52, doi:10.7494/geotour.2016.46-47.43
 • Zasadni, J., Kłapyta, P., Świąder, A., 2015. Glaciers of the Last Glacial Maximum and deposits from older glaciations, 1: 100 000. Plate V.4. Glaciations of the Tatra Mountains. In: K. Dąbrowska & M. Guzik (Eds.), Atlas of the Tatra Mountains: Abiotic Nature. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 • Zasadni, J., Świąder, A., 2015. Visualization of the Białka Glacier. Plate V.4. Glaciations of the Tatra Mountains. In: K. Dąbrowska & M. Guzik (Eds.), Atlas of the Tatra Mountains: Abiotic Nature. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
  Wizualizacje lodowca Białki (plik KMZ dla Google Earth) – Visualization of the Białka Glacier (KMZ file for Google Earth)
 • Świąder, A., 2014. Identification and visualisation of possible ancient ocean shoreline on Mars using submeter-resolution Digital Terrain Models. Geologos, Volume 20, Issue 4, 289-301, doi:10.2478/logos-2014-0017 (Full text)
 • Wasiluk, R., Radwanek-Bąk, B., Bąk, B., Kopciowski, R., Malata, T., Kochman, A., Świąder, A., 2014. The Conception of the Geopark „Wisłok Valley – The Polish Texas” / Koncepcja geoparku „Dolina Wisłoka – Polski Texas”. W: Geo-Carpathians. Potential of the Cognitive Tourism, ed. by Igor Bubniak and Andrzej Solecki, Ruthenus, Krosno, ISBN: 978-83-7530-257-8, s. 47-65
 • Świąder, A., Wężyk, P., Wańczyk, R., 2005. Technologie geoinformatyczne w realizacji dyrektyw i konwencji UE w zakresie informacji o środowisku, Roczniki Geomatyki, Tom III, Zeszyt 1, str. 185-192, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa
 • Abratowski, A., Świąder, A., Wężyk, P., Weihs, E., 2005. Baza danych INFOOS – przykład wykorzystania technologii XML w procesie dostępu do informacji o środowisku, Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym, Konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska, str. 125-131, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków
 • Wężyk, P., de Kok, R., Świąder, A., 2005. Empowered forest GIS – cross validation of SRTM and optical data. Remote Sensing of Environment. [In:] Olsson H. (Ed.) Rapport 8b. ForestSat 2005 in Borås. National Board of Forestry, Sweden, pp. 91-96.
 • Świąder, A., Wężyk, P., 2004. System ER Mapper i jego zastosowanie w leśnictwie, Roczniki Geomatyki, Systemy Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych, Tom II, Zeszyt 4, str. 93-109, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa
 • Wężyk, P., Świąder, A., 2004. Wykorzystanie numerycznych modeli terenu w aplikacjach z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Fotogrametria, teledetekcja i GIS w świetle XX kongresu ISPRS, Białobrzegi k. Warszawy, 21-23.10.2004; Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 14, str. 515-526, Warszawa
 • Wężyk, P., Kozioł, K., Świąder, A., 2004. Integracja internetowych serwisów mapowych z bazami danych na przykładzie prezentacji geodanych obszaru Puszczy Niepołomickiej oraz Krakowa, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Fotogrametria, teledetekcja i GIS w świetle XX kongresu ISPRS, Białobrzegi k. Warszawy, 21-23.10.2004; Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 14, str. 539-549, Warszawa
 • Wężyk, P., Świąder, A., 2003. Image Web Server – platforma udostępniania ortofotomap cyfrowych przez Internet, Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 13B, str. 477-485, Wrocław

Abstrakty konferencyjne

 • Zasadni J., Kłapyta, P., Świąder A., 2018. Predominant western moisture transport to the Tatra Mountains during the Last Glacial Maximum inferred from glacier palaeo-ELAs. Geologica Balcanica Abstracts, s. 237. CBGA 2018. XXI International Congress of the Carpathian Balkan Geological Association (CBGA), Salzburg, Austria, 10-13 September 2018. ISBN: 978-954-90223-8-4 (Full text)
 • Zasadni J., Świąder A., Kłapyta, P., 2018. A novel (raster input/output) method of equilibrium line altitude (AAR, AABR) estimation and glacier hypsometry analysis. Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-18556-2 (Full text)
 • Zasadni J., Kłapyta, P., Broś, E., Ivy-Ochs, S., Świąder A., Christl, M., 2018. Post-Younger Dryas stabilization of rock glaciers in the High Tatra Mountains revealed by 10Be cosmogenic nuclide dating. Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-19204-1 (Full text)
 • Godlewski P., Wendorff M., Świąder A., 2016. Compositional differences between Besko and Otryt sandstones of the Krosno Beds (Oligocene) in Eastern part of the Silesian Tectonic Unit. Geology, Geophysics & Environment, vol. 42 no. 1, s. 73–74. ICYG 2016: XVIIth International Conference of Young Gelogists Herl’any 2016: Svätý Jur, Slovakia, April 14th–16th 2016: abstracts (Full text)
 • Lupa, M., Solecki, M., Cygal, A., Świąder, A., Góra, A., Franczak, S., 2014. Creating models in two independent programs for selected regions of Szlak Naftowy. (abstrakt) W: VII GeoSymposium of young researchers ”Silesia 2014”, 17–19th September, Żywiec, conference proceedings, eds. Dmitry Zastrozhnov [et al.], s. 34.
 • Góra, A., Franczak, S., Lupa, M., Solecki, M., Cygal, A., Świąder, A., 2014. Implementation of digital maps and documentation of the site based on Geographic Information System for the selected regions of Szlak Naftowy. (abstrakt) W: 34th EARSeL symposium: European remote sensing – new opportunities for science and practice, Warsaw, 16–20 June 2014, abstract and programme book, eds. Bogdan Zagajewski [et al.]. University of Warsaw, 2014, ISBN: 978-83-63245-57-3, s. 340.
 • Góra, A., Franczak, S., Lupa, M., Solecki, M., Cygal, A., Świąder, A., 2014. Implementation of digital maps and documentation of the site based on geographic information system for the selected regions of oil trail. W: XVth International Conference of Young Geologists Herl’any 2014, Międzybrodzie Żywieckie, Poland, 8-10 May 2014. Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, ISSN 2299-8004, vol. 40 no. 1, s. 100–101.
 • Wasiluk, R., Radwanek-Bąk, B., Bąk, B., Kopciowski, R., Malata, T., Kochman, A., Świąder, A., 2014. Projektowany geopark „Dolina Wisłoka – Polski Texas”. (abstrakt) W: Геотуризм: практика і досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції: 28-30.03, Lwów, ed.s Л.З. Скакун, І.М. Бубняк, s. 55-58.
 • Świąder, A., 2013. Geowizualizacja strefy brzegowej paleooceanu na Marsie. (abstrakt) W: Geologia morza. Teraźniejszość kluczem do przeszłości, przeszłość kluczem do przyszłości. Konferencja dedykowana prof. dr. hab. Stanisławowi Lorencowi, Poznań, 7–9 listopada 2013. ISBN: 978-83-63400-91-0. S. 101.
 • Ruciński, P., Firlińska, M., Chodyń, R., Cieszkowski, M. and Świąder, A., 2010. Application of geological mapping and teledetection techniques for identification of olistostromes and olistoliths in the Outer Carpathians, XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010, Geologica Balcanica, Abstracts Volume, str. 340-341, Sofia.
 • Wężyk, P., Kozioł, K., Świąder, A., 2004. The Image Web Serwer (IWS) as an Internet Tool of Geoinformatic Education. EUGISES 2004 – Fourth European GIS Education Seminar, Villach, Austria, 2nd-5th September 2004. In: Conference Proceedings.

Wystąpienia niepublikowane

 • Kłapyta P., Zasadni J., Świąder A., 2015. Rekonstrukcja i wizualizacja lodowców w Tatrach podczas maksimum ostatniego zlodowacenia. XXV konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej: Zarządzanie danymi przestrzennymi ukierunkowane na użytkownika. Warszawa, 5-6.11.2015.
 • Świąder A., 2015. Wizualizacja krajobrazu – warsztaty. GeoGorce 2015, Letnia Szkoła Geoinformacji. Przełęcz Knurowska, Gorce, 01.09.2015.
 • Zasadni J., Świąder A., 2015. Rekonstrukcja i  wizualizacja lodowców w Tatrach. GeoGorce 2015, Letnia Szkoła Geoinformacji. Przełęcz Knurowska, Gorce, 01.09.2015.
 • Zasadni J., Świąder A., 2015. Krajobraz zlodowaconych Tatr. Dni Otwarte AGH, Kraków, 17.04.2015.
 • Zasadni J., Świąder A., 2015. Rekonstrukcja i  wizualizacja lodowców w Tatrach. Seminarium naukowe Zakładu Grafiki Komputerowej PW i Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 08.04.2015.
 • Zasadni J., Świąder A., 2014. Wizualizacja Tatr podczas ostatniego zlodowacenia. Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU, Kraków, 09.04.2014.
 • Zasadni J., Świąder A., 2013. Geowizualizacja Tatr podczas maksimum ostatniego zlodowacenia. Krakowski GIS Day 2013, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 20.11.2013.
 • Zasadni J., Świąder A., 2013. Góry, lodowce i GIS. GIS Pod Turniami 2013, Zakopane, Palenica, 08.09.2013.
 • Świąder A., 2004. Image Web Server – narzędzie do udostępniania obrazów rastrowych Parków Narodowych, Zakopane, 20-21.05.2004.
 • Świąder A., 2004. ER Mapper – hybrydowy system przetwarzania obrazów, Zakopane, 20-21.05.2004.