Andrzej Świąder – publikacje

BPP AGH

 • Wendorff, M., Świąder, A., Felisiak, I., 2023. Modal quantitative logs for the objective recording and analysis of very thick sedimentary sequences. Minerals, vol. 13 iss. 5 art. no. 675, s. 1–13, doi: 10.3390/min13050675
 • Zasadni, J., Kłapyta P., Kałuża, P., Świąder, A., 2021. Evolution of the Białka valley Pleistocene moraine complex in the High Tatra Mountains. Catena, vol. 207, art. no. 105704, s. 1-19, doi: 10.1016/j.catena.2021.105346
 • Kłapyta P., Zasadni, J., Dubis, L., Świąder, A., 2021. Glaciation in the highest parts of the Ukrainian Carpathians (Chornohora and Svydovets massifs) during the local last glacial maximum. Catena, vol. 203, art. no. 105346, s. 1-25, doi: 10.1016/j.catena.2021.105346
 • Zasadni J., Kłapyta P., Broś E., Ivy-Ochs S., Świąder A., Christl M., Balážovičová L., 2020. Latest Pleistocene glacier advances and post-Younger Dryas rock glacier stabilization in the Mt. Kriváň group, High Tatra Mountains, Slovakia, Geomorphology 358, 107093  doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107093full text free access until 3 May 2020.
 • Wendorff, M., Świąder, A., 2019. Lithostratigraphic classification of the Tsodilo Hills Group: a Palaeo- to Mesoproterozoic metasedimentary succession in NW Botswana. Geology, Geophysics & Environment, vol. 45 no. 4, s. 305–318, doi.org/10.7494/geol.2019.45.4.305 (Full text)
 • Wasiluk, R., Radwanek-Bąk, B., Bąk, B., Kopciowski, R., Malata, T., Kochman, A., Świąder A., 2016. A Conception of a Mountain Geopark in a SPA region; example of a projected Geopark „Wisłok Valley – The Polish Texas”, in the Krosno region. Geotourism, 3–4 (46–47), 43–52, doi:10.7494/geotour.2016.46-47.43
 • Zasadni, J., Kłapyta, P., Świąder, A., 2015. Glaciers of the Last Glacial Maximum and deposits from older glaciations, 1: 100 000. Plate V.4. Glaciations of the Tatra Mountains. In: K. Dąbrowska & M. Guzik (Eds.), Atlas of the Tatra Mountains: Abiotic Nature. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 • Zasadni, J., Świąder, A., 2015. Visualization of the Białka Glacier. Plate V.4. Glaciations of the Tatra Mountains. In: K. Dąbrowska & M. Guzik (Eds.), Atlas of the Tatra Mountains: Abiotic Nature. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
  Wizualizacje lodowca Białki (plik KMZ dla Google Earth) – Visualization of the Białka Glacier (KMZ file for Google Earth)
 • Świąder, A., 2014. Identification and visualisation of possible ancient ocean shoreline on Mars using submeter-resolution Digital Terrain Models. Geologos, Volume 20, Issue 4, 289-301, doi:10.2478/logos-2014-0017 (Full text)
 • Wasiluk, R., Radwanek-Bąk, B., Bąk, B., Kopciowski, R., Malata, T., Kochman, A., Świąder, A., 2014. The Conception of the Geopark „Wisłok Valley – The Polish Texas” / Koncepcja geoparku „Dolina Wisłoka – Polski Texas”. W: Geo-Carpathians. Potential of the Cognitive Tourism, ed. by Igor Bubniak and Andrzej Solecki, Ruthenus, Krosno, ISBN: 978-83-7530-257-8, s. 47-65
 • Świąder, A., Wężyk, P., Wańczyk, R., 2005. Technologie geoinformatyczne w realizacji dyrektyw i konwencji UE w zakresie informacji o środowisku, Roczniki Geomatyki, Tom III, Zeszyt 1, str. 185-192, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa
 • Abratowski, A., Świąder, A., Wężyk, P., Weihs, E., 2005. Baza danych INFOOS – przykład wykorzystania technologii XML w procesie dostępu do informacji o środowisku, Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym, Konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska, str. 125-131, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków
 • Wężyk, P., de Kok, R., Świąder, A., 2005. Empowered forest GIS – cross validation of SRTM and optical data. Remote Sensing of Environment. [In:] Olsson H. (Ed.) Rapport 8b. ForestSat 2005 in Borås. National Board of Forestry, Sweden, pp. 91-96.
 • Świąder, A., Wężyk, P., 2004. System ER Mapper i jego zastosowanie w leśnictwie, Roczniki Geomatyki, Systemy Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych, Tom II, Zeszyt 4, str. 93-109, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa
 • Wężyk, P., Świąder, A., 2004. Wykorzystanie numerycznych modeli terenu w aplikacjach z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Fotogrametria, teledetekcja i GIS w świetle XX kongresu ISPRS, Białobrzegi k. Warszawy, 21-23.10.2004; Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 14, str. 515-526, Warszawa
 • Wężyk, P., Kozioł, K., Świąder, A., 2004. Integracja internetowych serwisów mapowych z bazami danych na przykładzie prezentacji geodanych obszaru Puszczy Niepołomickiej oraz Krakowa, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Fotogrametria, teledetekcja i GIS w świetle XX kongresu ISPRS, Białobrzegi k. Warszawy, 21-23.10.2004; Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 14, str. 539-549, Warszawa
 • Wężyk, P., Świąder, A., 2003. Image Web Server – platforma udostępniania ortofotomap cyfrowych przez Internet, Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 13B, str. 477-485, Wrocław

Abstrakty konferencyjne

 • Zasadni J., Kłapyta, P., Świąder A., 2018. Predominant western moisture transport to the Tatra Mountains during the Last Glacial Maximum inferred from glacier palaeo-ELAs. Geologica Balcanica Abstracts, s. 237. CBGA 2018. XXI International Congress of the Carpathian Balkan Geological Association (CBGA), Salzburg, Austria, 10-13 September 2018. ISBN: 978-954-90223-8-4 (Full text)
 • Zasadni J., Świąder A., Kłapyta, P., 2018. A novel (raster input/output) method of equilibrium line altitude (AAR, AABR) estimation and glacier hypsometry analysis. Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-18556-2 (Full text)
 • Zasadni J., Kłapyta, P., Broś, E., Ivy-Ochs, S., Świąder A., Christl, M., 2018. Post-Younger Dryas stabilization of rock glaciers in the High Tatra Mountains revealed by 10Be cosmogenic nuclide dating. Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-19204-1 (Full text)
 • Godlewski P., Wendorff M., Świąder A., 2016. Compositional differences between Besko and Otryt sandstones of the Krosno Beds (Oligocene) in Eastern part of the Silesian Tectonic Unit. Geology, Geophysics & Environment, vol. 42 no. 1, s. 73–74. ICYG 2016: XVIIth International Conference of Young Gelogists Herl’any 2016: Svätý Jur, Slovakia, April 14th–16th 2016: abstracts (Full text)
 • Lupa, M., Solecki, M., Cygal, A., Świąder, A., Góra, A., Franczak, S., 2014. Creating models in two independent programs for selected regions of Szlak Naftowy. (abstrakt) W: VII GeoSymposium of young researchers ”Silesia 2014”, 17–19th September, Żywiec, conference proceedings, eds. Dmitry Zastrozhnov [et al.], s. 34.
 • Góra, A., Franczak, S., Lupa, M., Solecki, M., Cygal, A., Świąder, A., 2014. Implementation of digital maps and documentation of the site based on Geographic Information System for the selected regions of Szlak Naftowy. (abstrakt) W: 34th EARSeL symposium: European remote sensing – new opportunities for science and practice, Warsaw, 16–20 June 2014, abstract and programme book, eds. Bogdan Zagajewski [et al.]. University of Warsaw, 2014, ISBN: 978-83-63245-57-3, s. 340.
 • Góra, A., Franczak, S., Lupa, M., Solecki, M., Cygal, A., Świąder, A., 2014. Implementation of digital maps and documentation of the site based on geographic information system for the selected regions of oil trail. W: XVth International Conference of Young Geologists Herl’any 2014, Międzybrodzie Żywieckie, Poland, 8-10 May 2014. Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, ISSN 2299-8004, vol. 40 no. 1, s. 100–101.
 • Wasiluk, R., Radwanek-Bąk, B., Bąk, B., Kopciowski, R., Malata, T., Kochman, A., Świąder, A., 2014. Projektowany geopark „Dolina Wisłoka – Polski Texas”. (abstrakt) W: Геотуризм: практика і досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції: 28-30.03, Lwów, ed.s Л.З. Скакун, І.М. Бубняк, s. 55-58.
 • Świąder, A., 2013. Geowizualizacja strefy brzegowej paleooceanu na Marsie. (abstrakt) W: Geologia morza. Teraźniejszość kluczem do przeszłości, przeszłość kluczem do przyszłości. Konferencja dedykowana prof. dr. hab. Stanisławowi Lorencowi, Poznań, 7–9 listopada 2013. ISBN: 978-83-63400-91-0. S. 101.
 • Ruciński, P., Firlińska, M., Chodyń, R., Cieszkowski, M. and Świąder, A., 2010. Application of geological mapping and teledetection techniques for identification of olistostromes and olistoliths in the Outer Carpathians, XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010, Geologica Balcanica, Abstracts Volume, str. 340-341, Sofia.
 • Wężyk, P., Kozioł, K., Świąder, A., 2004. The Image Web Serwer (IWS) as an Internet Tool of Geoinformatic Education. EUGISES 2004 – Fourth European GIS Education Seminar, Villach, Austria, 2nd-5th September 2004. In: Conference Proceedings.

Wystąpienia niepublikowane

 • Kłapyta P., Zasadni J., Świąder A., 2015. Rekonstrukcja i wizualizacja lodowców w Tatrach podczas maksimum ostatniego zlodowacenia. XXV konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej: Zarządzanie danymi przestrzennymi ukierunkowane na użytkownika. Warszawa, 5-6.11.2015.
 • Świąder A., 2015. Wizualizacja krajobrazu – warsztaty. GeoGorce 2015, Letnia Szkoła Geoinformacji. Przełęcz Knurowska, Gorce, 01.09.2015.
 • Zasadni J., Świąder A., 2015. Rekonstrukcja i  wizualizacja lodowców w Tatrach. GeoGorce 2015, Letnia Szkoła Geoinformacji. Przełęcz Knurowska, Gorce, 01.09.2015.
 • Zasadni J., Świąder A., 2015. Krajobraz zlodowaconych Tatr. Dni Otwarte AGH, Kraków, 17.04.2015.
 • Zasadni J., Świąder A., 2015. Rekonstrukcja i  wizualizacja lodowców w Tatrach. Seminarium naukowe Zakładu Grafiki Komputerowej PW i Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 08.04.2015.
 • Zasadni J., Świąder A., 2014. Wizualizacja Tatr podczas ostatniego zlodowacenia. Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU, Kraków, 09.04.2014.
 • Zasadni J., Świąder A., 2013. Geowizualizacja Tatr podczas maksimum ostatniego zlodowacenia. Krakowski GIS Day 2013, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 20.11.2013.
 • Zasadni J., Świąder A., 2013. Góry, lodowce i GIS. GIS Pod Turniami 2013, Zakopane, Palenica, 08.09.2013.
 • Świąder A., 2004. Image Web Server – narzędzie do udostępniania obrazów rastrowych Parków Narodowych, Zakopane, 20-21.05.2004.
 • Świąder A., 2004. ER Mapper – hybrydowy system przetwarzania obrazów, Zakopane, 20-21.05.2004.