Dariusz Więcław – dydaktyka

Wykłady:

 • Analityczne metody geochemii środowiska
 • Paliwa niekonwencjonalne
 • Technologie ochrony geosfery
 • Technologie proekologiczne

Ćwiczenia:

 • Analityczne metody geochemii środowiska
 • Analityka środowiskowa
 • Badania izotopowe i pirolityczne
 • Geochemia naftowa – kierunek Geofizyka
 • Geochemia naftowa – kierunek Górnictwo i Geologia
 • Geochemia organiczna
 • Geochemia środowiska
 • Isotopes in geological and energy studies
 • Izotopy w geologii
 • Preparatyka i analiza geochemiczna
 • Projektowanie i normalizacja w badaniach i pracach środowiskowych
 • Technologie proekologiczne
 • Zastosowanie izotopów w badaniach środowiskowych
 • Zastosowanie izotopów w geologii

Zajęcia terenowe:

 • Kartowanie geochemiczne