dr inż. Jerzy Zasadni – doświadczenie

Zatrudnienie:
Od 1.10.2010 adiunkt na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
14.03.2007 – 30.09.2010 asystent w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykształcenie:
18.06.2010: obrona rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Zuchiewicza nt. „Deglacjacja Alp Zillertalskich (Austria) w późnym glacjale i holocenie” recenzowanej przez prof. dr hab. Adama Kotarbę (IGPZ PAN) i prof. dr hab. Joachima Szulca (ING UJ).
2005-2010: studia doktoranckie w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
30.06.2005: obrona pracy magisterskiej pt. „Wykształcenie i geneza osadów czwartorzędowych w dolinie Innu na SW od Innsbrucka”.
2000-2005: studia geologiczne na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, specjalność: Geologia i Prospekcja Złóż.
1996-2000: I Liceum Ogólnokształcące w Rybniku im. Powstańców Śląskich, profil matematyczno-fizyczny.

Kursy szkoleniowe
28-30.06.2013 – udział w warsztatach terenowych „Post-LGM Landscape Evolution in the Mont-Blanc Massif”, Włochy, organizowanych przez CH-QUAT, Szwajcaria.
05-10.09.2010 – udział w warsztatach „Geochronology Summer School”, w Klosters w Szwajcarii organizowanych przez Uniwersytet w Zurychu, Department of Geography (UZH, GIUZ) i Swiss Federal Research Institute WSL.
12-14.11.2007 – udział w „Warsztatach Młodych Geomorfologów” w Obrzycku koło Poznania organizowanych przez  Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich.

Działalność dydaktyczna:
2010-2015: ćwiczenia z geologii czwartorzędu, geomorfologii, metod GIS w kartografii geologicznej oraz ćwiczeń terenowych z kartowania geologicznego w Szczawie (AGH).
2006-2010: ćwiczenia z kartowania geologicznego i ćwiczenia terenowe z kartowania geologicznego w Tyńcu, Miękini i Szczawie (UJ).

Granty i badania:
2013-2016: wykonawca grantu NCN pt. „Neotektonika północno-wschodniego zakończenia systemu uskokowego basenu wiedeńskiego”.
2011-2014: wykonawca i od 2013 kierownik członka konsorcjium (AGH) w projekcie badawczym zleconym przez Ministerstwo Środowiska pt. „Rozpoznanie i kartograficzny obraz neotektonicznej i  współczesnej mobilności obszaru Polski w kontekście bezpiecznej lokalizacji elektrowni jądrowych”.
2004-2013: kartowanie geologiczne osadów czwartorzędowych w skali 1: 10 000 w ramach realizacji Szczegółowej Mapy Geologicznej Austrii 1:50 000; arkusze ÖK 148 Brenner, 149 Lanersbach, 150 Mayrhofen i 176 Mühlbach oraz arkusze UTM 2229 Fulpmes i 2223 Innsbruck (ok. 440 km2, Alpy Zillertalskie, Tuxerskie i dolina Innu, Tyrol – plik kml.)
2007-2008: kartowanie geologiczne osadów czwartorzędowych w ramach prac nad Szczegółową Mapą Geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Bircza (Pogórze Przemyskie).

Wyróżnienia:
Journal of Maps Best Map Award 2014: wyróżnienie za najlepszą mapę opublikowaną w czasopiśmie Journal of Maps w roku 2014.
Dyplom im. Stefana Kozarskiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu geomorfologii w roku 2010 przyznany przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich.