Jerzy Zasadni – dydaktyka

  • Kartografia komputerowa
  • Komputerowe wspomaganie kartografii
  • Metody GIS w kartografii geologicznej
  • Zajęcia terenowe z kartografii geologicznej