Janusz Olszak – uprawnienia

kategoria i numer uprawnień geologicznych: VIII-0166

posiadane kwalifikacje: wykonywanie prac kartografii geologicznej wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych prac, z wyjątkiem map sporządzanych w ramach pozostałych kategorii prac geologicznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r.; Dz. U. Nr 124, poz. 865 z dnia 12.07.2006 r.)