Joanna Świąder – publikacje

BPP AGH

 • Król, K., Olszak, J., Sokołowski, T., Świąder, J., (2012). Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000, arkusz Sztabin (186). Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Sokołowski, T., Świąder, J., (2011). Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000, ark. Komarów (895) z objaśnieniami. CAG, PIG-PIB Warszawa.
 • Sokołowski, T., Świąder, J., (2010). Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000, ark. Goworowo (373) z objaśnieniami. CAG, PIG-PIB Warszawa.
 • Olszak, J., Świąder, J., (2009). Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Jenikowo (192) z objaśnieniami. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 • Świąder, J., Olszak, J., (2009). Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Goleniów (191) z objaśnieniami. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 • Paulo, A., Sokołowski, T., Świąder, J., (2007). Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Orneta (97) z objaśnieniami. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 • Matyszkiewicz, J., Świąder, J., Żaba, J. (2007): Przejawy późnojurajskiej tektoniki synsedymentacyjnej w rejonie Kamienia. Tomy Jurajskie, tom IV: 63-70. Warszawa
 • Sokołowski T., Świąder J., Paulo A. (2007): Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50.000, ark. Orneta (97), z objaśnieniami. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 • Matyszkiewicz J. & Świąder J. (2004). „The Upper Jurassic carbonate buildups from Bełchatów area”. Mireralia Slovaca
 • Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Tyc, A., Król, K., Jędrys, J., Kędzierski, J., & Świąder, J., (2004). „Rozwój facjalny górnojurajskiego kompleksu Skał Zegarowych koło Smolenia (Wyżyna Krakowsko-Wieluńska)”. Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Ojców
 • Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Jędrys, J., Król, K., Kędzierski, J., & Świąder, J., (2004). „Górnojurajskie kompleksy budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej”. Ogólnopolskie znaczenie dla nauki polskiej i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, Złoty Potok – Ojców
 • Matyszkiewicz J. & Świąder J., (2004). „Tektonika synsedymentacyjna w górnojurajskich budowlach węglanowych rejonu Kamienia”. Ponadregionalny kontekst sedymentologiczny. Polska Konferencja Sedymentologiczna, Zakopane