Kamienica – Beskid Wyspowy i Gorce

Kamienica jest to wieś gminna w powiecie limanowskim (woj. małopolskie). Leży przy trasie nr 968 Mszana Dolna – Zabrzeż. Geograficznie obszar Kamienicy leży na pograniczu dwóch mezoregionów Karpat Zewnętrznych: Beskidu Wyspowego i Gorców.
PT Studenci odbywający tutaj ćwiczenia terenowe prowadzą swoje prace kartograficzne w obrębie południowo-wschodniej części Beskidu Wyspowego (dolina rzeki Zbludza, południowy stok Modyni oraz okolic). Osady fliszu karpackiego należą tu do płaszczowiny magurskiej (podjednostka bystrzycka).
W obrębie kartowanego obszaru stwierdzicie Państwo kilka wydzieleń stratygraficznych, nasunięcia oraz uskoki. Teren PT badań obfituje w  duże, czasem spektakularne odkrywki osadów paleogenu oraz w  powierzchniowe formy morfologiczne. Nie zabraknie tu również owoców leśnych, jak i smaków tutejszej kuchni, którą można się rozkoszować w  lokalnej karczmie.