Kartografia geologiczna – treść wykładów

 • Zakres zainteresowań i literatura przedmiotu
 • Materiały i metody badań wykorzystywane w geologii strukturalnej i tektonice oraz w kartografii geologicznej i sozologicznej
 • Deformacje warstw skalnych budujących skorupę ziemską i sposoby ich przedstawiania
 • Style tektoniczne
 • Orogenezy i fazy górotwórcze
 • Współczesne ruchy tektoniczne
 • Piętra strukturalne i tektoniczne
 • Podstawowe zaburzenia tektoniczne:
  • monokliny i fałdy: warunki powstania i ich klasyfikacja
  • uskoki, warunki powstania i klasyfikacja
  • uskoki rzeczywiste
  • uskoki synsedymentacyjne i odmłodzone
  • zanikanie uskoków
  • nasunięcia i płaszczowiny i ich powstanie
  • zjawiska tektoniczne związane za skałami solnymi
  • zjawiska tektoniczne związane ze skałami magmowymi
  • glacitektonika
  • spękania ich powstanie i klasyfikacja
 • Materiały i metody wykorzystywane w kartografii geologicznej, sozologicznej, itp.:
  • zdjęcia lotnicze i inne materiały teledetekcyjne w kartografii geologicznej
  • klasyfikacja map ze szczególnym uwzględnieniem map geologicznych i pokrewnych
  • mapy geologiczne obszaru Polski
  • mapy sozologiczne
 • Projektowanie prac w zakresie kartografii geologicznej, wykonawstwo i dokumentacja prac, opracowanie końcowe
 • Problemy prawne związane z kartografia geologiczną