Katarzyna Król – badania

Prowadzone badania

  • analiza mikrofacjalna egzotyków wapiennych we fliszu karpackim
  • analiza mikrofacjalna utworów górnojurajskich Przedgórza Karpat
  • badania petrograficzne materiałów kamiennych w architekturze Krakowa
  • profilowanie otworów wiertniczych

Opracowania użytkowe

W zakresie wykorzystania kamienia budowlanego:

  • Król K., Kawiak T. 1994. Sprawozdanie z badań petrograficznych w obrębie kościoła Św. Andrzeja w Krakowie
  • Rutkowski J., Król K., 1995. Badania identyfikacyjne materiałów kamiennych użytych do budowy rotundy położonej w pobliżu Baszty Sandomierskiej na Wawelu.

W zakresie profilowania otworów wiertniczych:

  • Rutkowski J., Król K., 1996. Profil litologiczno – stratygraficzny otworu poszukiwawczego P – 4 wykonanego na Osiedlu Piastów w Krakowie. Hydropol Kraków
  • Król K., 2001. Słomniki GT-1. Profil litologiczny, analiza mikrofacjalna, uwagi o tektonice