Niemcy – Frankoński i Szwabski Alb

Ćwiczenia terenowe w Niemczech prowadzone są w języku angielskim przez  profesorów z Friedrich-Alexander-Uniwersitat w Erlangen. Podczas zajęć terenowych studenci kartują osady górnej jury Frankońskiego i Szwabskiego Albu.