Piotr Olchowy – doświadczenie zawodowe

Od 2009 – współwykonawca autorskiej mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi
w skali 1:10 000 na obszarze gminy Lubień (powiat myślenicki), województwo małopolskie.

Od 2007 – asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

2006-2007 – Międzynarodowy Kurs Dyplomowy – Joint Master Course: „Carbonate Rocks: Facies and Technical Use”;
– Babeş–Bolyai University Cluj–Napoca (Rumunia)
– Friedrich Alexander Universität Erlangen–Nürnberg (Niemcy)
– Akademia Górniczo–Hutnicza Kraków (Polska)

Od 2005 – przewodnik jaskiniowy

2002-2007 – studia magisterskie – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód. Specjalność: Ochrona Wód i Geotechnika Środowiska.