dr inż. Piotr Strzelecki – doświadczenie

  • Od 2021 – asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej
  • 2012-2017 – studia inżynierskie i magisterskie – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; kierunek: górnictwo i geologia, specjalność: geologia naftowa