Pracownia Geochemii Organicznej i Analiz Środowiskowych

Zastosowanie badań geochemicznych i modelowań w poszukiwaniach naftowych

 • Badania i interpretacja wyników badań skały macierzystej, ropy i gazu oraz mapy geochemiczne
 • Badania i interpretacja wyników badań sedymentologicznych i petrograficznych
 • Badania i interpretacja badań petrofizycznych
 • Wybór odwiertów do modelowania 1D w oparciu o wyniki badań geologicznych i geochemicznych
 • Wybór profili sejsmicznych do modelowania 2D w oparciu o dane sejsmiczne
  i wyniki modelowań 1D
 • Model geologiczny (stratygrafia, litologia, erozja, diageneza, etc.) oraz mapy geologiczne
 • Model paleotermiczny (współczesny model termiczny, Ro, AFTA, etc.)
 • Kinetyka kerogenu
 • Modelowania 1D i 2D procesów generowania, ekspulsji, migracji i akumulacji
 • Modelowanie 3D (przestrzenny obraz procesów naftowych)
 • System naftowy
 • Analiza ryzyka
 • Ocena zasobów geologicznych
 • Perspektywy poszukiwań naftowych