Rafy i inne budowle węglanowe

Rodzaj zajęć: wykład
Wymiar godzinowy: 30 godz.
Maksymalna liczba osób: 60
Prowadzący i autor programu: prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz

Program:

 • Podstawowe pojęcia terminologiczne.
 • Okno wzrostu raf.
 • Środowiska i procesy depozycji węglanów.
 • Środowiska diagenezy węglanów.
 • Pierwotna i wtórna porowatość w budowlach węglanowych.
 • Zjawiska kompakcji w osadach węglanowych – metody rekonstrukcji paleoreliefu.
 • Diageneza raf.
 • Procesy dolomityzacji w budowlach węglanowych.
 • Rafy a stratygrafia sekwencyjna.
 • Przeglądowa charakterystyka kopalnych i współczesnych raf i struktur rafopodobnych – konstrukcje organiczne i nieorganiczne.
 • Jurajskie budowle węglanowe – wykształcenie na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej.
 • Perspektywy badawcze, znaczenie w geologii i zagrożenia raf współczesnych.