Rumunia – Góry Apuseni

Ćwiczenia terenowe w Rumunii prowadzone są w języku angielskim przez  jednego z profesorów z Babes-Bolyai Universitatea w Cluj-Napoca. Podczas zajęć terenowych studenci kartują utwory paleogenu z okolic miejscowości Belis w górach Apuseni.