Współpraca zagraniczna i krajowa

Zagraniczne ośrodki naukowe – wspólne badania nad genezą węglowodorów, potencjałem naftowym skał macierzystych, potencjałem naftowym obszarów lądowych (onshore) i morskich (offshore), potencjałem węglowodorowym węgli kopalnych oraz wykorzystaniem energii geotermalnej w alpejskim systemie orogenicznym

 • U.S. Geological Survey, Denver, USA – prof. M.D. Lewan, dr D.D. Rice, dr J.L. Clayton, dr J.S. Leventhal
 • Colorado School of Mines, Golden, USA – prof. J.B. Curtis
 • Centrum Badań Geochemicznych, Uniwersytet Tokijski, Tokio, Japonia – prof. K. Nagao
 • Departament Górnictwa i Geologii, Ministerstwo Przemysłu, Katmandu, Nepal
 • Institut Francais du Petrole, Rueil Malmaison, Francja – prof. J. Espitalié, dr F. Roure, dr G. Bessereau, dr H.L. ten Haven, dr E. Lafargue
 • Uniwersytet Techniczny, Clausthal, RFN – prof. H. Kulke i dr J. Köster
 • Federalna Służba Geologiczna (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe), Hanower, RFN – dr P. Gerling
 • Uniwersytet Techniczny, Leoben, Austria – prof. R. Sachsenhofer
 • Holenderski Państwowy Instytut Geologiczny, Haarlem, Holandia – dr A. Lokhorst
 • Zakład Geologii Naftowej, Uniwersytet w Aberdeen, Wielka Brytania – prof. M. Pearson
 • Uniwersytet Amir Kabir w Teheranie, Iran – dr A. R. Rabbani
 • Instytut Geochemii i Chemii Analitycznej Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja – prof. E.M. Galimow
 • Zakład Biochemii i Fizjologii Mikroorganizmów Rosyjskiej Akademii Nauk, Puszczino, Rosja – prof. V. Akimienko, dr A.M. Zyakun, dr V. Bondar
 • Instytut Surowców Energetycznych, Akademia Nauk Ukrainy, Lwów, Ukraina – dr I.V. Dudok, Dr. Y.V. Kołtun
 • Iwano-Frankiwski Narodowy Uniwersytet Techniczny Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego, Ukraina – prof. O.M. Adamienko, dr O.R. Stelmach

Krajowe ośrodki naukowe – wspólne badania nad genezą węglowodorów, potencjałem naftowym skał macierzystych, systemem naftowym, prognozą poszukiwań naftowych, genezą gazów kopalnianych, zagrożeniami gazowymi związanymi z likwidacją kopalń

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG S.A.) w Warszawie
 • PGNiG S.A. – Oddział w Krakowie
 • PGNiG S.A. – Oddział w Zielonej Górze
 • PGNiG S.A. – Oddział w Pile
 • PGNiG S.A. – Oddział w Jaśle
 • PGNiG S.A. – Oddział w Sanoku
 • LOTOS „Petrobaltic” S.A, Gdańsk
 • KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG–PIB), Warszawa
 • Departament Poszukiwań i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach
 • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
 • Instytut Nauk Geologicznych, PAN, Warszawa
 • Instytut Mechaniki Górotworu, PAN, Kraków