Tadeusz Sokołowski – doświadczenie zawodowe

Zatrudnienie

  • 1.09. 1975 – 31.10.1980 – AGH, Wydz. Geologiczno-Poszukiwaczy, Inst. Geologii i Surowców Mineralnych, Zakład Złóż Surowców Skalnych, inżynier
  • 1.11. 1980 – 31. 10. 1981 – AGH, Wydz. Geologiczno-Poszukiwaczy, Inst. Geologii i Surowców Mineralnych, Zakład Kartografii Geologicznej, inżynier
  • 1.11.1981 – 31.10.1988 – AGH Wydz. Geologiczno-Poszukiwaczy, Inst. Geologii i Surowców Mineralnych, Zakład Kartografii Geologicznej st. asystent
  • 1.11.1981 – 14.02.1993 – Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, adiunkt
  • 15.02. 1993 – AGH, Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Zakład Kartografii Geologicznej, adiunkt

Funkcje

  • Członek Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Nagrody i wyróżnienia

  • Kilka nagród JM Rektora AGH za działalność naukową i publikacje
  • Nagroda Zespołowa II° Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za działalność naukową
  • Wyróżnienie Ministra Środowiska za publikację
  • Stopień Dyrektora Górniczego