Teledetekcja

 • Teledetekcja jako nauka.
 • Promieniowanie elektromagnetyczne.
 • Spektrum elektromagnetyczne. Części widma elektromagnetycznego.
 • Metody rejestracji fotograficznej.
 • Cechy zdjęć lotniczych (rodzaje, geometria).
 • Interpretacja litologii na zdjęciach lotniczych (rola fotofonu i struktury zdjęć, rola roślinności i sieci drenażowej).
 • Rzeźba powierzchni terenu jako wskaźnik litologii i tektoniki.
 • Energia promieniowania elektromagnetycznego.
 • Emisja i absorpcja promieniowania elektromagnetycznego. Ciało doskonale czarne.
 • Rozpraszanie i pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego w atmosferze.
 • Interakcja promieniowania elektromagnetycznego z obiektami.
 • Reflektancja.
 • Krzywe spektralne minerałów i skał.