Krym

Ćwiczenia odbywają się w Średnim Paśmie Gór Krymskich.
W budowie geologicznej biorą udział dwa piętar strukturalne. Starsze piętro to sfałdowane turbidyty silikoklastyczne triasu i dolnej jury, a młodsze to monoklina mezozoiczna. Licznie występują dajki andezytowe.
Najmłodszym piętrem strukturalnym są osady czwartorzędowe, reprezentowane przez koluwia i sporadycznie aluwialne osady czwartorzędowe.

Informacje dodatkowe:

  • Zajęcia odbywają się w rejonie miejscowości Prochładnoje, kilkanaście kilometrów na północ od Bachczysaraju, stolicy Chanatu Krymskiego
  • Główne ciągi obserwacyjne rozmieszczone są wzdłuż dróg i ścieżek z  wyłączeniem wciętych wąwozów i wszelkich wcięć morfologicznych, które w  tym klimacie są zawsze gęsto zarośnięte sukulentami
  • Studenci zakwaterowani są w bazie Uniwersytetu z St Petersburga – Rosja
  • Po zakończeniu praktyki planowana jest zwykle wycieczka autokarowa wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego od Chersonezu po Półwysep Kercz nad  Morzem Azowskim