dr inż. Slávka Gałaś

adiunkt

tel.: (12) 617-23-83
e-mail: sgalas@agh.edu.pl
A-0, pok. 9 (wysoki parter)

Konsultacje w aplikacji MS Teams: poniedziałek 10.00 – 11.30
Nazwa zespołu: S_Galas_KASKiGG_konsultacje
Kod zespołu: 0obxtxt
ewentualnie nr tel. 601 698 772

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej, zarządzania środowiskiem, ochrony złóż kopalin, ocen oddziaływania na środowisko oraz analiz środowiskowych.
Aktywnie uczestniczy w realizacji współpracy badawczej i dydaktycznej pomiędzy polskimi i słowackimi ośrodkami naukowymi.