dr inż. Jerzy Zasadni

adiunkt

tel.: (12) 617-47-41
e-mail: zasadni@agh.edu.pl
A-0, pok. 203B


Konsultacje: czwartek 10:00-11:00
Nazwa zespołu: J_Zasadni_KAŚKiGG_konsultacje

specjalność: geologia czwartorzędu, geomorfologia, kartografia geologiczna

Szczególnym obszarem moich zainteresowań są zlodowacenia górskie współczesne i plejstoceńskie Alp i Tatr, w tym: chronologia glacjalna, morfostratygrafia, lodowce gruzowe oraz rekonstrukcje paleogeograficzne i glacjologiczne.

Follow me on ResearchGate