dr inż. Jerzy Zasadni

adiunkt

tel.: (12) 617-47-41
e-mail: zasadni@agh.edu.pl
A-0, pok. 203B


Konsultacje w aplikacji MS Teams: czwartek 11:00-12:00
Nazwa zespołu: J_Zasadni_KAŚKiGG_konsultacje
Podczas pandemii w powyższych godzinach również przez komunikator Skype: jzasadni

specjalność: geologia czwartorzędu, geomorfologia, kartografia geologiczna

Szczególnym obszarem moich zainteresowań są zlodowacenia górskie współczesne i plejstoceńskie Alp i Tatr, w tym: chronologia glacjalna, morfostratygrafia, lodowce gruzowe oraz rekonstrukcje paleogeograficzne i glacjologiczne.

Follow me on ResearchGate