dr hab. Janusz Olszak, prof. uczelni

profesor uczelni

tel.: (12) 617-41-68
e-mail: joszak@agh.edu.pl
A-0, pok. 220

Konsultacje: jestem do dyspozycji przez e-mail lub osobiście po wcześniejszym umówieniu się.

specjalność: geomorfologia

Zajmuję się rzeźbą oraz budową geologiczną polskiej części Karpat. Moje dotychczasowe badania dotyczą głównie czwartorzędowej ewolucji dolin rzecznych oraz ewolucji magurskiego basenu sedymentacyjnego.