dr hab. Janusz Olszak, prof. uczelni

profesor uczelni

tel.: (12) 617-41-68
e-mail: joszak@geol.agh.edu.pl
A-0, pok. 220

Konsultacje w aplikacji MS Teams: w środy 14.00-15.00
Nazwa zespołu: Janusz Olszak_KAŚKiGG_Konsultacje
Kod zespołu: weip0fl

specjalność: geomorfologia

Zajmuję się rzeźbą oraz budową geologiczną polskiej części Karpat. Moje dotychczasowe badania dotyczą głównie czwartorzędowej ewolucji dolin rzecznych oraz ewolucji magurskiego basenu sedymentacyjnego.