Kartografia, Kartografia geologiczna

Przedmiot obligatoryjny dla studentów II roku studiów stacjonarnych (semestr IV), zakończony egzaminem. Przedmiot jest prowadzony przez wszystkich pracowników Pracowni Kartografii pod opieką prof. dr. hab. inż. Jacka Matyszkiewicza.

Wykłady – materiały dydaktyczne

Wymiar zajęć: 30 h wykładów, 30 h ćwiczeń projektowych